Lunds Rörläggeri
Kontakta oss
24 / 7 Jour
  Lund, Malmö, Helsingborg, Trelleborg, Eslöv, Staffanstorp, Södra Sandby, Dalby

§ 1. Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga köp som kunden i egenskap av privatperson eller företag, sluter med Lunds Rörläggeri AB organisationsnummer 559281-6887. Genom att lägga en beställning hos Lunds Rörläggeri accepterar kunden dessa villkor och förbinder sig därigenom att följa dessa.

§ 2. Betalning

Vi fakturerar privatpersoner och betalningstiden är 14 dagar om inget annat har avtalats. Vid avtalsanslutna kunder samt företag är betalningstiden 30 dagar. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med vid varje tidpunkt gällande referensränta + 8 % samt ev. kostnader för betalningspåminnelser, inkassokostnader med mera.

§ 3. Ansvar

Ni som är beställare skall tänka på att ni själva är ansvariga för betalning av fakturan om inte huvudmannen (bostadsrättsförening eller företag, hyresvärd etc.) betalar fakturan.

§ 4. ROT-avdrag

Du som vill utnyttja rotavdrag skall meddela oss om detta vid beställning av arbete samt meddela oss om personnummer och fastighetsbeteckning eller bostadsrättsföreningens org.nr samt lägenhetsnummer.

Om rotavdraget inte godkänns av Skatteverket, så tilläggsfakturerar vi det belopp som ej godkänts samt den ränta vi får betala från Skatteverket.

§ 5. Reklamationer

Eventuella reklamationer på utfört arbete skall ske skriftligt till Lunds Rörläggeri AB senast 8 dagar efter avslutat arbete. Dock senast före förfallodatumet på fakturan.

§ 6. Debitering

Tiden för debiteringen startar med utgångspunkt från vår verkstad och tillbaka. I tidsdebiteringen ingår förberedelser av arbetet, tiden det tar att handla material, tidsåtgången för att utföra arbetet samt dokumentation och återställning av servicebil, materialstädning av servicebil, tidsrapportering och återställande av verktyg.

Kostnad för servicebil tillkommer, vi debiterar minst två timmar om inget annat är avtalat. Felsökning debiteras med vår minimidebitering 1500 kr ink moms (om ROT är beviljat debiteras 1050: – ink moms).

§ 7. Avbokning

Måste ske 24 timmar innan arbetet ska påbörjas. Avbokning måste ske via kundtjänst på telefon 070-555 93 73. Vi debiterar kunden för material som är inköpt som ej går att retunera.

§ 8. Garanti

2 års Garanti på alla våra arbeten. Förutom rensning av avlopp där ingen garanti lämnas.

Vi lämnar ej garanti på material där vi reparerat kundens befintliga material.